ALFRA - Doseren, wegen & transporteren

Equipment overview - DDW.png
ALFRA DDW

Duplex doorstroomweger voor de inname van grondstoffen

ALF-HTU - Equipment overview.png
ALFRA HTU

Unit voor handmatige toevoeging van componenten, die niet verwerkt kunnen worden bij het gebruik van een automatisch doseer- en weegsysteem.