Alfra - solutions.png

Altijd een betrouwbare oplossing

Doseer- en weegsystemen voor elke stap in het proces

Ons ALFRA-portfolio omvat oplossingen voor zowel macro- als microdosering van componenten voor ingrediënten met verschillende bulkdichtheden en stroomeigenschappen. Wij richten ons op het leveren van flexibele systemen om alles te produceren wat de markt u voorschotelt, evenals systemen voor contaminatievrij transport en het beperken van schade aan uw waardevol product tijdens het productieproces.