Track en trace software

Gedetailleerde traceerbaarheid van producten dankzij de track en trace softwaremodule van PROMAS ST

PROMAS ST beschikt over het meest complete aanbod als het gaat om track en trace software voor uw productiefaciliteit. Onze track en trace software module voldoet aan de eenvoudigste tot meest complexe eisen van de industrie. Omwille van diverse wetgevingen en nieuwe regelgeving dient allerlei data te worden vastgelegd tijdens het transport van grondstoffen, tijdens de productie en tijdens het laden en afleveren van eindproducten. In geval van calamiteiten dient snel de oorzaak of oorzaken te worden achterhaald om eventuele schade te beperken. Dankzij de track en trace software van KSE beschikt u over een betrouwbare en continue traceermogelijkheid die voldoet aan de wettelijke eisen.

  240_F_436967860_EqwmMzPO1nh79WPkr8pXDqEewmz9rmiv.png

De rapportagesoftware van KSE

Een hulpmiddel van onschatbare waarde om te zorgen dat u weet wat er gebeurt, waar het gebeurt en wat u kunt verbeteren. De rapportagesoftwaremodule van PROMAS ST is een uitgebreide rapportagetool die rechtstreeks toegang geeft tot productie informatie. Hierdoor wordt het mogelijk om de productiviteit te controleren en preventieve en corrigerende maatregelen te nemen op basis van concrete data. De rapportagesoftwaremodule beschikt over verschillende standaardrapportages en over een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van aangepaste rapportages. Indien gewenst kan de gebruiker zelf rapportages configureren. Zonder rapportagesoftware moeten de gegevens van deze rapporten handmatig worden verzameld, verwerkt, gepresenteerd en gedistribueerd. Dit is tijdrovend en mogelijk kostbaar werk, omdat vertraging in het ontvangen van gegevens kan leiden tot vertraging in het nemen van passende maatregelen.

  043_20210929_vandenOordfotografie_KSE_LR.png

Software voor voorraadbeheer die u helpt op tijd te leveren

De vernieuwde software voor voorraadbeheer van PROMAS ST is een bijzonder nuttig hulpmiddel voor de productieplanner en/of logistiek manager. De software geeft een gedetailleerd en realtime inzicht in de verwachte eindtijd van productie en bezetting van productielijnen. Zo kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig worden weergegeven wanneer klantenorders gereed zijn, de grondstofvoorraad is aangevuld of wanneer een vrachtwagen kan worden geladen. De software voor voorraadbeheer maakt optimaal gebruik van de beschikbare silo’s en maakt tevens een naadloze integratie van de logistieke planning zonder intensieve discussie mogelijk. Ook de geavanceerde functies voor de productie, zoals optimalisatie van de batchgrootte, vervanging van de grondstof en contaminatiecontrole blijven beschikbaar.

Andere interessante links: Diervoederindustrie | Weegsysteem

Nieuwsbrief