Een groeiende bron aan informatie

Contaminatie voorkomen tijdens het gehele productieproces

Contaminatie kan overal in het productieproces van diervoeders en premixen optreden. Vanaf de inname tot aan de verpakking kan ongewenste vermenging van componenten op tal van manieren ontstaan. Het is dan ook van belang dat diervoederproducenten en zeker ook producenten van premixen ruime aandacht besteden aan het onderwerp contaminatie. Hoe kan contaminatie worden voorkomen? Ik heb een overzicht gemaakt van de quick wins die het contaminatierisico helpen te voorkomen bij elke stap van het productieproces, zodat een zuiver eindproduct wordt verkregen.

De optimale productierun voor de diervoederindustrie

Een vraag waar iedere diervoederproducent tegenaan loopt is: Wat is de optimale productierun? Zijn lange productieruns effectiever in het produceren, wat zijn de juiste producten en juiste momenten om te produceren? Deze vragen kwamen ook onlangs in ons webinar over “Big Data” aan de orde. Er was toen opmerkelijk veel vraag om dieper op dit onderwerp in te gaan, vandaar deze blog waarin we de proef op de som nemen. Des te meer omdat we uit ervaring weten dat een goede planning tot wel 25% meer output uit de fabriek kan genereren! Over een goede ROI gesproken.

Hoe presteren mijn machines?

Tegenwoordig moet alles groener en sneller geproduceerd worden, waarbij de kwaliteit gewaarborgd moet blijven. Oftewel de productie moet effectiever. Maar hoe bepaal je dat je deze week efficiënter hebt geproduceerd dan vorige week? Om zo veel mogelijk productie uit je machines te halen moet je fabriek zo geconfigureerd zijn dat er zo min mogelijk machines stilstaan. Dit klinkt vrij logisch. Maar hoe bereik je dit? Het begint allemaal met het verkrijgen van de juiste data

Hoe krijg ik een stabielere productie?

De totale mengvoederproductie krimpt in Nederland. Ik heb alleen niet het gevoel dat er veel minder geproduceerd wordt. Dit komt natuurlijk doordat in de mengvoederindustrie veel kleine vestigingen worden gesloten terwijl de grotere vestigingen meer moeten produceren in dezelfde fabriek.